[Infographics] Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt NamĐỗ Tiến Sỹ