[Infographics] Vũ Đình Liên - Nhà thơ của sự hoài niệm

Nói tới nhà thơ, Nhà giáo Nhân dân Vũ Đình Liên, người ta nhớ ngay đến bài thơ “Ông Đồ”, và chỉ “Ông Đồ” đã đủ tôn xưng tác giả Vũ Đình Liên. Ông sinh ngày 12/11/1913, mất ngày 18/1/1996.