[Infographics] (Interactive) Quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Hà Nội (TTXVN 9/9/2023) Quan hệ kinh tế - thương mại là trụ cột phát triển nhanh, mạnh và là động lực thúc đẩy quan hệ nói chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Qua 10 năm, kim ngạch thương mại hai chiều tăng hơn 5 lần, từ 25 tỷ USD năm 2012 tăng lên trên 123 tỷ USD năm 2022. Trong 7 tháng 2023, kim ngạch thương mại song phương ước trên 61 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất sang Hòa Kỳ ước trên 53 tỷ USD. Hoa Kỳ trong những năm qua vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam tiếp tục vươn lên, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ.