Kết quả Chuyển đổi Số của 63 địa phương giai đoạn 2020-2022

Hà Nội (TTXVN 7/10/2023) Kết quả đánh giá chỉ số Chuyển đổi Số (DTI) năm 2022 của các tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố cho thấy, 100% các tỉnh, thành phố đều có chỉ số tăng so với năm 2021, phản ánh một cách tương đối hệ thống chính quyền các cấp đều nỗ lực Chuyển đổi Số. Trong 3 năm gần đây, Đà Nẵng luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số với chỉ số chuyển đổi số (DTI) cải thiện dần qua các năm./.