[Photo] Khai hội đền Mẫu Âu Cơ (Phú Thọ)

Phú Thọ (TTXVN 16/2/2024)) Ngày 16/2/2024 (mùng 7 tháng Giêng), Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ theo nghi thức truyền thống chính thức diễn ra tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ).

  • Các nữ quan thực hiện lễ dâng hương, hoa tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ (2/2024). Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN

  • Chủ lễ hóa văn Tế tại Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ (2/2024). Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN

  • Lễ rước kiệu từ đình Đức Ông về đền Mẫu Âu Cơ (2/2024). Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN

  • Lễ rước kiệu từ đình Đức Ông về đền Mẫu Âu Cơ (2/2024). Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN

  • Quang cảnh lễ khai hội (2/2024). Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN

  • Các nữ quan thực hiện lễ tế theo nghi thức truyền thống (2/2024). Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN