[Photo] Khai hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ ở Nậm Nhùn, Lai Châu

Lai Châu (TTXVN 20/2/2024) Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ xuân Giáp Thìn 2024 khai hội vào ngày 20/2/2024 (tức ngày 11 tháng Giêng) tại xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, nhằm tưởng nhớ công lao người Anh hùng dân tộc - Vua Lê Thái Tổ.

  • Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Vua Lê Thái Tổ. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

  • Đoàn rước Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái đến bờ sông làm lễ. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

  • Chủ tế làm lễ tại bờ sông để rước Vua Lê Thái Tổ về đền thờ. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

  • Đoàn rước Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái lên đền thờ. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

  • Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

  • Làm lễ tại Đền thờ Vua Lê Thái Tổ. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

  • Đoàn lễ rước lên Đền thờ Vua Lê Thái Tổ. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.