[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

 

(TTXVN)