Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV

Hà Nội (TTXVN 23/11/2003)

Sáng 24/11/2003, tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV sẽ khai mạc trọng thể với tinh thần“ Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, phát triển“ vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh“.

Dự Đại hội có 860 đại biểu chính thức, trong đó có 75 đại biểu là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Số đại biểu là đảng viên chiếm 82,5%; dân tộc thiểu số chiếm 18%; đại biểu có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị chiếm 61,6%...

Tới dự và chia vui với Hội Nông dân Việt Nam còn có đoàn đại biểu tổ chức nông dân 5 nước Cu Ba, Inđônêxia, Thái Lan, Ấn Độ, Đan Mạch; các sứ quán, tổ chức Quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các hãng thông tấn báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những thành tựu; nhận rõ những hạn chế của phong trào nông dân và công tác Hội nhiệm kỳ 1998-2003; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2003-2008, nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết của giai cấp nông dân, vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và bầu Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2003-2008./. 

Bích Thủy