[Photo] Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 16/5/2024) Sáng 16/5/2024, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.

 • Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN