[Photo] Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Hà Nội (TTXVN 15/1/2024) Sáng 15/1/2024, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội.

 • Sáng 15/1/2024, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN