Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Nông dân Việt Nam

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng (5/1941 - 10/1956) và (7/1986 - 12/1986); Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (9/1960 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (7/1981- 6/1987) )Trường Chinh
    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng
    • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1986 đến 6/1991 Nguyễn Văn Linh

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 28/3/1988