Khái quát về các vùng và cộng đồng Vương quốc Bỉ

 1. Vùng Flanders nằm ở phía Bắc, chiếm 44% diện tích lãnh thổ, với dân số xấp xỉ 6,5 triệu dân, ngôn ngữ chính thức là tiếng Hà Lan. Vùng Flanders có nền kinh tế năng động, tăng trưởng bình quân đầu người cao hơn 13% so với vùng Wallonie, tập trung vào xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao và phát triển khoa học công nghệ số. Thành phố cảng Antwerp là thị trường hàng đầu thế giới về xuất khẩu kim cương, chiếm 10% giá trị xuất khẩu của Bỉ. Ngoài ra, vì có sự đồng nhất về lãnh thổ và ngôn ngữ nên cộng đồng người Flamand không có chính quyền riêng.

2. Vùng Wallonie nằm ở phía Nam, chiếm 55% diện tích lãnh thổ, dân số khoảng 3,5 triệu người, nói tiếng Pháp. Vào những năm 1960, kinh tế phát triển, dựa vào công nghiệp khai khoáng. Hiện nay, kinh tế Vùng kém phát triển hơn, tập trung vào nông lâm nghiệp.

Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, Vùng Wallonie và Uỷ ban Cộng đồng Pháp ngữ Vùng thủ đô Bruxelles sử dụng tên gọi chung là “Wallonie-Bruxelles” và triển khai các hoạt động đối ngoại thông qua hệ thống cơ quan hợp tác quốc tế “Wallonie-Bruxelles International” (WBI), các phái đoàn đại diện ở nước ngoài - Délégation de Wallonie-Bruxelles, Cơ quan xuất khẩu và đầu tư nước ngoài Vùng Wallonie - AWEX, Hiệp hội Thúc đẩy Giáo dục và Đào tạo ở nước ngoài - APEFE (phụ trách mảng hợp tác kỹ thuật và có mạng lưới điều phối viên, chuyên gia riêng).

3. Vùng Bruxelles - Thủ đô, chiếm 1% diện tích lãnh thổ và 10% dân số, là khu vực hành chính đặc biệt. Nằm trọn trong lãnh thổ Vùng Flamand nhưng người dân ở đây sử dụng hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Pháp (90% dân số) và tiếng Hà Lan (10%). Là Thủ đô của Vương quốc và là nơi đặt trụ sở của các cơ quan của EU và NATO. Là trung tâm công nghiệp lớn thứ hai của Bỉ sau Antwerp và tạo nhiều công ăn việc làm nhất, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ.

4. Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp: bao gồm những người sống trong vùng Wallonie và vùng Bruxelles - Thủ đô.

5. Cộng đồng tiếng Hà Lan: là những người sống tại vùng Flanders và số ít tại vùng Bruxelles - Thủ đô. Tuy nhiên, cộng đồng tiếng Hà Lan không có chính quyền riêng mà hợp nhất với vùng Flanders.

6. Cộng đồng tiếng Đức: khoảng 600.000 dân, sống trong lãnh thổ vùng Wallonie, tại 9 xã giáp ranh với Đức. 

                                                                                             [Nguồn: Bộ Ngoại giao, cập nhật tháng 12/2022]