Khái quát về Cộng hòa Kazakhstan

Tên nước: Cộng hòa Ca-dắc-xtan (Republic of Kazakhstan);
Thủ đô: A-xta-na (Astana);
Quốc khánh: 16/12 (1991);
Vị trí địa lý: Trung Á, giáp Nga (6.846 km) Trung Quốc (1.533 km), Cư-rơ-gít (1.051 km), Tuốc-mê-ni-xtan (379 km), U-dơ-bê-ki-xtan (2.203 km). Ca-dắc-xtan giáp biển kín A-ran và biển kín Ca-xpi;
Diện tích: 2.717.300 km2 (thứ 9 trên thế giới);
Khí hậu: Lục địa;
Dân số: 19 triệu người;
Dân tộc: Ca-dắc (53,4%), Nga (30%), U-crai-na (3,7%), U-dơ-bếch (2,5%), người Đức (2,4%), Tây Tạng (1,4%), các dân tộc khác chiếm 6,6%;
Ngôn ngữ: Tiếng Ca-dắc là ngôn ngữ nhà nước. Tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức được sử dụng trong thương mại và giao tiếp giữa các dân tộc;
Đơn vị tiền tệ: Đồng Tenge (KZT); 
Tỷ giá 1 USD = 473 Tenge (9/2022);
GDP:          224,3 tỷ USD (2022);
GDP/người: 10693,5 USD (2021) (theo WB);
Tôn giáo: Hồi giáo (47%), Chính thống giáo (44%), Tin lành (2%), các tôn giáo khác chiếm 7%;
Lãnh đạo chủ chốt: - Tổng thống: Kassym Tokayev (được bầu lại vào 11/2022)
- Thủ tướng: Smailov Alikhan (bổ nhiệm lại tháng 3/2023)
- Chủ tịch Thượng viện (Se-nat): Maulen Ashimbayev (được bầu lại tháng 1/2023)
- Chủ tịch Hạ viện (Ma-zi-lit): Erlan Koshanov (được bầu lại tháng 3/2023)
- Bộ trưởng Ngoại giao: Nurtley Murat (bổ nhiệm tháng 4/2023)

                                   (Nguồn: Bộ Ngoại giao, cập nhật đến tháng 6/2023)