[Photo] Khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Chu Ngọc Anh và đồng chí Nguyễn Thanh Long

Hà Nội (TTXVN 6/6/2022) Ngày 6/6/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Chu Ngọc Anh và đồng chí Nguyễn Thanh Long

  • Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long. Ảnh: TTXVN

  • Ông Nguyễn Thanh Long. Ảnh: TTXVN

  • Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh. Ảnh: TTXVN

  • Ông Chu Ngọc Anh. Ảnh: TTXVN