Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Campuchia


NămViệt Nam xuất khẩu sang Campuchia
(triệu USD)
Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam
(triệu USD)
20101.563,8276,6
20112.519429,6
20122.929,9542,6
20132.934503,6
20142.685,4623,4
20152.395,2949,5
20162.199,4728,8
20172.762,31.032,6
20183.791,9972,1
20194.382,5903,5
20204.1491.178,4
20214.830,94.709,8
20225.812,34.822,5
2023
(8 tháng)
3.371,2

2.574,3

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, cập nhật đến tháng 9/2023)