[Infographics] Kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao

Hà Nội (TTXVN 30/4/2023) Sau 48 năm kể từ ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2023), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn về phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Mục tiêu năm 2023, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 USD, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa phấn đấu đạt hơn 775 tỷ USD.