[Infographics] Kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2023 (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 30/10/2023) Trong 10 tháng đầu năm 2023, CPI bình quân tăng 3,2%; đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng 14,7%; cán cân thương mại ước tính xuất siêu 24,61 tỷ USD, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 4,2 lần… so với cùng kỳ năm 2022.