[Infographics] Kinh tế Việt Nam 5 tháng năm 2024 (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 30/5/2024) Trong 5 tháng đầu năm 2024, CPI bình quân tăng 4,03%; đầu tư nước ngoài tăng 2%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 9,1%; khách quốc tế đến Việt Nam tăng 64,9%...