[Photo] Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Hà Nội (TTXVN 10/1/2022) Sáng 10/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đến dự kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Hình ảnh Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đồng chủ trì kỳ họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)