[Photo] Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 12/1/2023) Sáng 12/1, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đến dự kỳ họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì kỳ họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Lễ ký kết Biên bản Kỳ họp lần thứ 45 và Thỏa thuận hợp tác năm 2023 của Ủy ban hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại lễ ký kết Biên bản Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến lễ ký kết Biên bản Kỳ họp lần thứ 45 và Thỏa thuận hợp tác năm 2023 của Ủy ban hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến lễ ký kết Biên bản Kỳ họp lần thứ 45 và Thỏa thuận hợp tác năm 2023 của Ủy ban hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)