[Infographics] Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV: Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra