[Infographics] Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra