[Infographics] Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Ngày 15/11/2022, sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao (từ ngày 20/10 đến 15/11/2022), Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.