[Photo] Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Quốc hội làm việc về công tác nhân sự

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 22/05/2023) Quốc hội miễn nhiệm và bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước là đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 • Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 • Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 • Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 • Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 • Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh (bên trái) và tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh (bên trái) và tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)