[Infographics] Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV: Hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự

Ngày 20/11/2018, sau 22,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.