[Infographics] Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự

Ngày 15/06/2019, sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực: Lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.