[Infographics] Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV: Quyết định tăng thêm một ngày nghỉ lễ trong năm