Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 27 thành viên Chính phủ

    Nhân vật liên quan

    • Nguyễn Xuân Phúc
    • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (11/2015 - 4/2021)Nguyễn Hạnh Phúc
    • Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã được Quốc hội phê chuẩn sáng 28/7/2016, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thực hiện chương trình làm việc, sáng nay, Quốc hội đã nghe Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; nghe Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Ngay sau đó, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín với 488/494 đại biểu tham gia.

Kết quả kiểm phiếu do Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố cho thấy ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2011 - 2016 nhận được số phiếu phê chuẩn cao nhất với 483 phiếu đồng ý. Trong số các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, ông Đỗ Văn Chiến nhận được số phiếu cao nhất, 482 phiếu.

*Kết quả phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp).

1. Ông Phạm Bình Minh, 483 phiếu đồng ý, bằng 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội.

2. Ông Vương Đình Huệ, 476 phiếu đồng ý, bằng 96,36% tổng số đại biểu Quốc hội.

3. Ông Vũ Đức Đam, 473 phiếu đồng ý, bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội.

4. Ông Trương Hòa Bình, 469 phiếu đồng ý, bằng 94,94% tổng số đại biểu Quốc hội.

5. Ông Trịnh Đình Dũng, 445 phiếu đồng ý, bằng 90,08% tổng số đại biểu Quốc hội.

* Kết quả phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp).

1. Ông Đỗ Văn Chiến, 482 phiếu đồng ý, bằng 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội.

2. Ông Ngô Xuân Lịch, 477 phiếu đồng ý, bằng 96,56% tổng số đại biểu Quốc hội.

3. Ông Tô Lâm, 473 phiếu đồng ý, bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội.

4. Ông Đinh Tiến Dũng, 468 phiếu đồng ý, bằng 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội.

5. Ông Chu Ngọc Anh, 464 phiếu đồng ý, bằng 93,93% tổng số đại biểu Quốc hội.

6. Ông Lê Minh Hưng, 464 phiếu đồng ý, bằng 93,93% tổng số đại biểu Quốc hội.

7. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, 462 phiếu đồng ý, bằng 93,52% tổng số đại biểu Quốc hội.

8. Ông Trương Minh Tuấn, 458 phiếu đồng ý, bằng 92,71% tổng số đại biểu Quốc hội.

9. Ông Trần Tuấn Anh, 458 phiếu đồng ý, bằng 92,71% tổng số đại biểu Quốc hội.

10. Ông Phùng Xuân Nhạ, 454 phiếu đồng ý, bằng 91,90% tổng số đại biểu Quốc hội.

11. Ông Mai Tiến Dũng, 453 phiếu đồng ý, bằng 91,70% tổng số đại biểu Quốc hội.

12. Ông Nguyễn Chí Dũng, 452 phiếu đồng ý, bằng 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội.

13. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, 452 phiếu đồng ý, bằng 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội.

14. Ông Trương Quang Nghĩa, 451 phiếu đồng ý , bằng 91,30% tổng số đại biểu Quốc hội.

15. Ông Lê Vĩnh Tân, 449 phiếu đồng ý, bằng 90,89% tổng số đại biểu Quốc hội.

16. Ông Lê Thành Long, 448 phiếu đồng ý, bằng 90,69% tổng số đại biểu Quốc hội.

17. Ông Phạm Hồng Hà, 444 phiếu đồng ý, bằng 89,88% tổng số đại biểu Quốc hội.

18. Ông Phan Văn Sáu, 439 phiếu đồng ý, bằng 88,87% tổng số đại biểu Quốc hội.

19. Ông Nguyễn Xuân Cường, 428 phiếu đồng ý, bằng 86,64% tổng số đại biểu Quốc hội.

20. Ông Trần Hồng Hà, 412 phiếu đồng ý, bằng 83,40% tổng số đại biểu Quốc hội.

21. Ông Đào Ngọc Dung, 400 phiếu đồng ý, bằng 80,97% tổng số đại biểu Quốc hội.

*Với 97,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông:

1. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ.

4. Ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

5. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

*Với 96,56% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Ông Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương.

3. Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

4. Ông Nguyễn Xuân Cường giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Ông Đào Ngọc Dung giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

6. Ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Ông Đinh Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

8. Ông Mai Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

9. Ông Phạm Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

10. Ông Trần Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

11. Ông Lê Minh Hưng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

12. Ông Tô Lâm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

13 Ông Ngô Xuân Lịch giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

14.Ông Lê Thành Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

15. Ông Trương Quang Nghĩa giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

16. Ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

17. Ông Phan Văn Sáu giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

18. Ông Lê Vĩnh Tân giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

19. Ông Nguyễn Ngọc Thiện giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

20. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế.

21. Ông Trương Minh Tuấn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ đã ra mắt Quốc hội. Phát biểu gửi gắm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ để đáp lại lòng tin tưởng của đồng bào cử tri cả nước và của các đại biểu Quốc hội đã quyết định việc phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ. /.