[Infographics] Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp

Ngày 28/7/2021, sau 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.