Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Lâm Thị Phương Thanh

 • Họ và tên: Lâm Thị Phương Thanh
 • Ngày sinh: 26/7/1967
 • Ngày vào Đảng: 24/3/1989
 • Quê quán: xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (từ 7/2021)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 11/1998: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

  - 12/2002: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, Trưởng Ban Thanh niên trường học, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

  - 2/2004 - 12/2007: Bí thư Trung ương Đoàn khóa VIII, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (8/2005)

  - 12/2007 - 7/2008: Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

  - 7/2008 - 12/2011: Thường trực Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học phụ trách công tác thiếu nhi, trường học và Hội Sinh viên Việt Nam

  - 11/2011- 1/2016: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 1/2016 - 12/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 1/2018 - 9/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

  - 26/9/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

  - 1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

  - 1/7/2021: Bộ Chính trị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Lâm Thị Phương Thanh

 • Họ và tên: Lâm Thị Phương Thanh
 • Ngày sinh: 26/7/1967
 • Ngày vào Đảng: 24/3/1989
 • Quê quán: xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (từ 7/2021)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 11/1998: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

  - 12/2002: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, Trưởng Ban Thanh niên trường học, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

  - 2/2004 - 12/2007: Bí thư Trung ương Đoàn khóa VIII, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (8/2005)

  - 12/2007 - 7/2008: Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

  - 7/2008 - 12/2011: Thường trực Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học phụ trách công tác thiếu nhi, trường học và Hội Sinh viên Việt Nam

  - 11/2011- 1/2016: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 1/2016 - 12/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 1/2018 - 9/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

  - 26/9/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

  - 1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

  - 1/7/2021: Bộ Chính trị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa