[Photo] Lan tỏa di sản Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trong đời sống đương đại

Hà Nội (TTXVN 28/7/2023) Sau 10 năm Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, việc lưu giữ, truyền dạy dân ca ví, giặm đã trở thành một trong những hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di sản dân ca ví, giặm. Qua đó, góp phần bồi đắp thêm tình yêu ví, giặm của mỗi người dân xứ Nghệ, đồng thời đưa giá trị dân ca ví, giặm ngày càng lan tỏa và có sức sống bền bỉ trong đời sống đương đại.

  • Giờ tập luyện của Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Nghệ An tham gia Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

  • Nhiều màn diễn xướng của Câu lạc bộ dân ca ví, giặm Vinh Tân thể hiện được tính sáng tạo của thời đại mới. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

  • Giờ tập luyện của Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Nghệ An tham gia Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN