[Photo] Lễ Báo công dâng Bác nhân dịp 10 năm Ngày Truyền thống Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 22/5/2024) Sáng 22/05/2024, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn và Lễ Báo công dâng Bác nhân dịp 10 năm Ngày Truyền thống (27/5/2014 - 27/5/2024).

 • Cán bộ, chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Cán bộ, chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Cán bộ, chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Sĩ quan, quân nhân Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Sĩ quan, quân nhân Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Sĩ quan, quân nhân Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Sĩ quan, quân nhân Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam thay mặt đơn vị báo công dâng Bác, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Cán bộ, sĩ quan, quân nhân Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Cán bộ, sĩ quan, quân nhân Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Cán bộ, sĩ quan, quân nhân Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Cán bộ, sĩ quan, quân nhân Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam tại Lễ Báo công dâng Bác, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Cán bộ, sĩ quan Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam tại Lễ Báo công dâng Bác, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam thay mặt đơn vị báo công dâng Bác, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Cán bộ, sĩ quan, quân nhân Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam tại Lễ Báo công dâng Bác, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Cán bộ, sĩ quan, quân nhân Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam tại Lễ Báo công dâng Bác, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Cán bộ, chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam tại khu Di tích Phủ Chủ tịch, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN