[Photo] Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

Hà Nội (28/1/2016) Sáng ngày 28/1/2016, Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Đại hội diễn ra từ ngày 20 đến 28/1/2016 với sự tham dự của 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

 • Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ bế mạc Đại hội. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN.

 • Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

 • Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

 • Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội XII. Ảnh: TTXVN

 • Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

 • Các đại biểu quốc tế tham dự Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

 • Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

 • Các đại biểu quốc tế tham dự Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN