[Photo] Lễ cúng Trỉa lúa của người Brâu ở Kon Tum

Kon Tum (TTXVN 4/6/2024) Brâu là một trong 5 dân tộc rất ít người đang sinh sống tại làng Đăk Mế (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Xuất phát từ yếu tố mùa vụ và tín ngưỡng đa thần, cộng đồng người Brâu ở nơi đây đã hình thành và lưu giữ một kho tàng văn hóa truyền thống độc đáo. Nổi bật như Lễ cúng Trỉa lúa mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc, phản ánh những ước mong, hy vọng mộc mạc của người Brâu về một vụ mùa bội thu đến với dân làng.

  • Già làng người Brâu phân công phụ nữ làm những công việc nhẹ như bắt cá, hái rau rừng, nấu ăn và ở nhà trang trí nơi cúng lễ. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

  • Người Brâu chuẩn bị cho lễ cúng Trỉa lúa. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

  • Nghi thức cúng Trỉa lúa của người Brâu là dâng cho Yàng (thần) những sản vật địa phương với hi vọng mang lại vụ mùa bội thu. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

  • Những gùi hạt giống được người Brâu mang cúng Yàng (thần) với mong muốn có được vụ mùa bội thu. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

  • Gùi hạt giống được người Brâu bôi máu trâu và mang cúng Yàng (thần) với mong muốn có được vụ mùa bội thu. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

  • Thầy cúng và già làng người Brâu làm lễ cúng Trỉa lúa. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

  • Dân làng người Brâu cùng đến thưởng thức rượu thiêng để mong thần linh chứng giám, phù hộ cho gia đình mình trong mùa vụ mới. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

  • Người Brâu cho rằng chiêng Tha không chỉ là nhạc khí mà còn là thần linh, là tổ tiên của họ. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN