[Photo] Lễ đón bằng Di sản phi vật thể của UNESCO cho Hội Gióng đền Phù Đổng và đền Sóc

Hà Nội (TTXVN 22/01/2011) Ngày 22/1/2011, tại xã Phù Đổng (Gia Lâm - Hà Nội) đã diễn ra Lễ đón bằng Di sản phi vật thể của UNESCO cho Hội Gióng đền Phù Đổng và đền Sóc. Ngày 16/11/2010, tại Kỳ họp lần thứ 5, Ủy ban liên chính phủ theo Công ước năm 2003 của UNESCO đã chính thức công nhận Hội Gióng đền Phù Đổng và đền Sóc là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

  • Bà Katherine Muller - Trưởng văn phòng UNESCO tại Hà Nội trao bằng Di sản phi vật thể của UNESCO cho Hội Gióng đền Phù Đổng và đền Sóc cho đại diện thành phố Hà Nội. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN

  • Đại diện bô lão trong làng rước bằng di sản về Đền Thánh Gióng. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN

  • ái hiện lại hình ảnh Lễ hội Gióng tại xã Phù Đổng nhân dịp đón bằng công nhận. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN

  • Tái hiện lại hình ảnh Lễ hội Gióng tại xã Phù Đổng nhân dịp đón bằng công nhận. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN

  • Tái hiện lại hình ảnh Lễ hội Gióng tại xã Phù Đổng nhân dịp đón bằng công nhận. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN

  • Bà Katherine Muller-Trưởng văn phòng UNESCO tại Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN

  • Tái hiện lại hình ảnh Lễ hội Gióng tại xã Phù Đổng nhân dịp đón bằng công nhận. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN

  • Tái hiện lại hình ảnh Lễ hội Gióng tại xã Phù Đổng nhân dịp đón bằng công nhận. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN

  • Tái hiện lại hình ảnh Lễ hội Gióng tại xã Phù Đổng nhân dịp đón bằng công nhận. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN

  • Một cảnh tái hiện các vị tướng thời xưa trong Lễ hội Gióng. Ảnh: Quý Trung - TTXVN