[Photo] Lễ đón Tổng thống Mông Cổ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 1/11/2023) Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, sáng 1/11/2023, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

  • Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Lễ đón Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Lễ đón Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

  • Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

  • Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Phu nhân và các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

  • Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

  • Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)