Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại lễ đường (25/2/1999)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1997 đến 4/2001 Lê Khả Phiêu

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 26/2/1999