[Infographics] Lễ hội Cổ Loa - Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia

Hà Nội (TTXVN 15/02/2024) Lễ hội Cổ Loa diễn ra vào ngày mùng 6 tháng Giêng (âm lịch) hằng năm với không gian tổ chức chính tại đền Thượng thuộc huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Lễ hội Cổ Loa là một trong những lễ hội có từ lâu đời của văn hóa người Việt, với không gian tổ chức chính tại đền Thượng, nơi thờ vua Thục Phán An Dương Vương, người có công xây dựng nước Âu Lạc, kinh đô Cổ Loa, thuộc huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Lễ khai hội diễn ra vào ngày mùng 6 tháng Giêng (âm lịch) hằng năm.

Lễ hội được tổ chức để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân, giáo dục truyền thống “Uống nước-nhớ nguồn,” truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Lễ hội không những hấp dẫn nhân dân và du khách đến với di tích, góp phần tôn tạo, tu bổ di tích, danh thắng mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.