[Photo] Lễ hội làng Diềm tưởng nhớ Thủy tổ Quan họ

Bắc Ninh (TTXVN 15/3/2024) Ngày 15/3/2024 (tức mùng 6 tháng 2 âm lịch), tại phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh diễn ra Lễ hội làng Viêm Xá (hay còn gọi là lễ hội làng Diềm). Đây là một trong những lễ hội lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể năm 2016.

  • Tái hiện sự tích tung cầu cầu mưa tại lễ hội (3/2024). Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

  • Vua Bà phát lệnh mở hội tại lễ hội (3/2024). Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

  • Đoàn rước tại Lễ hội làng Viêm Xá (3/2024). Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

  • Các cụ cao niên lấy nước tại Giếng Ngọc để rước về Đền Vua Bà (3/2024). Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

  • Các cụ cao niên lấy nước tại Giếng Ngọc để rước về Đền Vua Bà (3/2024). Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

  • Đoàn rước tại Lễ hội làng Viêm Xá (3/2024). Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

  • Đoàn rước tại Lễ hội làng Viêm Xá (3/2024). Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

  • Vua Bà phát lệnh mở hội tại lễ hội (3/2024). Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

  • Tái hiện sự tích tung cầu cầu mưa tại lễ hội. (3/2024) Ảnh: Thanh Thương - TTXVN