[Photo] Lễ hội Lùng Tùng của người Thái ở Than Uyên Lai Châu

Lai Châu (TTXVN 18/2/2024) Ngày 18/2/2024 (tức ngày mùng 9 Xuân Giáp Thìn), trên cánh đồng bản Cang Mường, xã Mường Cang, huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu diễn ra Lễ hội Lùng Tùng (lễ hội xuống đồng) của người Thái. Các Già làng và thầy mo thực hiện nghi thức cúng lễ với mong muốn cầu bình an, sức khỏe cho người dân, cầu mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt mùa màng bội thu, người dân thực hiện các nghi thức xuống đồng cày bừa gieo hạt và tham gia các trò chơi dân gian.

  • Trò chơi bịt mắt bắt vịt thu hút đông đảo người dân tham gia cổ vũ (2/2024). Ảnh: Quý Trung – TTXVN

  • Đại diện lãnh đạo địa phương cùng người dân xuống đồng cày ruộng (2/2024). Ảnh: Quý Trung – TTXVN

  • Màn trống chiêng bắt đầu cho một mùa vụ mới (2/2024). Ảnh: Quý Trung – TTXVN

  • Nghi lễ cúng tại cánh đồng trong Lễ hội Lùng Tùng của dân tộc Thái ở Than Uyên (2/2024). Ảnh: Quý Trung – TTXVN

  • Trò chơi Tung còn thu hút đông đảo người dân tham gia chơi (2/2024). Ảnh: Quý Trung – TTXVN