[Infographics] Lễ hội Xương Giang - sự kiện lịch sử đáng tự hào của dân tộc

Hà Nội (TTXVN 15/02/2024) Lễ hội mừng chiến thắng Xương Giang, Bắc Giang được tổ chức từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng, trở thành một lễ hội lớn, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân cả vùng quanh thành Xương Giang.

Lễ hội mừng chiến thắng Xương Giang, Bắc Giang được tổ chức từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng, trở thành một lễ hội lớn, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân cả vùng quanh thành Xương Giang.

Đó cũng là dịp các làng quanh thành Xương Giang tổ chức hội làng truyền thống, nên nhân dân địa phương tổ chức rước lễ vật về thành Xương Giang làm lễ tế, mở hội ăn mừng chiến thắng./.