Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Lê Huy Vịnh

 • Họ và tên: Lê Huy Vịnh
 • Ngày sinh: 9/1/1961
 • Quê quán: phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,Hà Nội
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quân sự
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2011: Thiếu tướng (2012), Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân

  - 6/2015: Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  - 12/2019: Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

  - 16/10/2020: Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

  - 24/10/2020: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Lê Huy Vịnh

 • Họ và tên: Lê Huy Vịnh
 • Ngày sinh: 9/1/1961
 • Quê quán: phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,Hà Nội
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quân sự
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2011: Thiếu tướng (2012), Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân

  - 6/2015: Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  - 12/2019: Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

  - 16/10/2020: Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

  - 24/10/2020: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa