[Photo] Lễ khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

Hà Nội (TTXVN 17/1/2023) Sáng 17/1/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo dự lễ khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc tại Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, Hà Nội.

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo với đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc . (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Sáng 17/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tham dự Lễ khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) tại Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo chứng kiến lễ ký Biên bản bàn giao trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khánh thành. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo với đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc . (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tham quan Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tham quan Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tham quan trưng bày các sản phẩm khoa học-công nghệ tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)