[Photo] Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội Việt Nam và Cuba

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 21/4/2023) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba dự Lễ ký thỏa thuận về thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai quốc hội Việt Nam và Cuba (4/2023).

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez ký thỏa thuận về thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai quốc hội Việt Nam và Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez trao thỏa thuận về thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai quốc hội Việt Nam và Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez chứng kiến Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Mỹ Latinh của Cuba (Prensa Latina). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez chứng kiến Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam và Đoàn thanh niên cộng sản Cuba giai đoạn 2023-2028. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez chứng kiến Chương trình hợp tác giai đoạn 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez chứng kiến Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023-2025 giữa Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez chứng kiến Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Xây dựng nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Xây dựng Công hoà Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)