Bí thư Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Lê Minh Khái

 • Họ và tên: Lê Minh Khái
 • Ngày sinh: 10/12/1964
 • Ngày vào Đảng: 14/8/1990
 • Quê quán: xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (từ 4/2021)

  - Tổng Thanh tra Chính phủ (10/2017 - 4/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư Kinh tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 7/1991 - 7/1995: Cán bộ, Phó phòng Kế toán Liên hiệp Khoa học sản xuất In - LIKSIN

  - 7/1995 - 3/1996: Phó Văn phòng Trung tâm phát triển Ngoại thương và Đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh - FTDC

  - 3/1996 - 3/1998;: Kiểm toán viên, Phó phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

  - 3/1998 - 12/1999: Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

  - 12/1999 - 7/2005: Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

  - 7/2005 - 3/2007: Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực V (tại thành phố Cần Thơ)

  - 3/2007 - 3/2014: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

  - 3/2014 - 6/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015

  - 6/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016

  - 10/2015 - 1/2016: Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

  - 1/2016 - 6/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

  - 6/2016 - 10/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu khóa XIV

  - 10/2017 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Thanh tra Chính phủ

  - 1/2021 - 4/2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Thanh tra Chính phủ

  - 4/2021 - nay: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

  - 5/2022 - nay: Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia.

Bí thư Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Lê Minh Khái

 • Họ và tên: Lê Minh Khái
 • Ngày sinh: 10/12/1964
 • Ngày vào Đảng: 14/8/1990
 • Quê quán: xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (từ 4/2021)

  - Tổng Thanh tra Chính phủ (10/2017 - 4/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư Kinh tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 7/1991 - 7/1995: Cán bộ, Phó phòng Kế toán Liên hiệp Khoa học sản xuất In - LIKSIN

  - 7/1995 - 3/1996: Phó Văn phòng Trung tâm phát triển Ngoại thương và Đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh - FTDC

  - 3/1996 - 3/1998;: Kiểm toán viên, Phó phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

  - 3/1998 - 12/1999: Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

  - 12/1999 - 7/2005: Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

  - 7/2005 - 3/2007: Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực V (tại thành phố Cần Thơ)

  - 3/2007 - 3/2014: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

  - 3/2014 - 6/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015

  - 6/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016

  - 10/2015 - 1/2016: Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

  - 1/2016 - 6/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

  - 6/2016 - 10/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu khóa XIV

  - 10/2017 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Thanh tra Chính phủ

  - 1/2021 - 4/2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Thanh tra Chính phủ

  - 4/2021 - nay: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

  - 5/2022 - nay: Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa