[Photo] Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022

Hà Nội (TTXVN 8/1/2022) Sáng 8/1/2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dự Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

  • Sáng 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dự Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dự Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dự Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thực hiện nghi lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)