Ủy viên trung ương Đảng
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Lê Quốc Hùng

 • Họ và tên: Lê Quốc Hùng
 • Ngày sinh: 20/8/1966
 • Ngày vào Đảng: 25/6/1991
 • Quê quán: xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Trung tướng (3/2022), Thứ trưởng Bộ Công an

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1993 - 7/1995: Cảnh sát khu vực, cán bộ Tổ chức-Chính trị, Công an thành phố Huế

  - 7/1995 - 9/1999: Cán bộ tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

  - 9/1999 - 12/2000: Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

  - 12/2000 - 11/2007: Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

  - 11/2007 - 8/2015: Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

  - 8/2015 - 11/2018: Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

  - 11/2018 - 4/2020: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

  - 2019: Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

  - 29/4/2020 - nay: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

  - 5/2020 - 2/2022: Kiêm Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 3/2022: Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng

Ủy viên trung ương Đảng
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Lê Quốc Hùng

 • Họ và tên: Lê Quốc Hùng
 • Ngày sinh: 20/8/1966
 • Ngày vào Đảng: 25/6/1991
 • Quê quán: xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Trung tướng (3/2022), Thứ trưởng Bộ Công an

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1993 - 7/1995: Cảnh sát khu vực, cán bộ Tổ chức-Chính trị, Công an thành phố Huế

  - 7/1995 - 9/1999: Cán bộ tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

  - 9/1999 - 12/2000: Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

  - 12/2000 - 11/2007: Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

  - 11/2007 - 8/2015: Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

  - 8/2015 - 11/2018: Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

  - 11/2018 - 4/2020: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

  - 2019: Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

  - 29/4/2020 - nay: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

  - 5/2020 - 2/2022: Kiêm Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 3/2022: Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa