Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

Lê Quốc Minh

 • Họ và tên: Lê Quốc Minh
 • Ngày sinh: 1/12/1969
 • Ngày vào Đảng: 29/5/2002
 • Quê quán: xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  - Bí thư Đảng ủy (7/2021), Tổng Biên tập Báo Nhân Dân (29/4/2021)

  - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (7/2021)

  - Bí thư Đảng đoàn (7/2021), Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (10/2021)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn, Cử nhân Báo chí
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 11/1990 - 1/1996: Biên tập viên Phòng Tin nhanh, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 2/1996 - 2/2000: Chuyên gia Ban Tiếng Việt, Đài Phát thanh Nhật Bản NHK World

  - 3/2000 - 6/2000: Biên tập viên Phòng Tin tham khảo, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 7/2000 - 9/2002: Phó Trưởng phòng Tin tham khảo, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 10/2002 - 8/2003: Biệt phái sang làm Phó Trưởng phòng Thông tin điện tử, Ban biên tập tin Đối ngoại, kiêm Phó Trưởng phòng tin Tham khảo, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 9/2003 - 10/2003: Phó Trưởng phòng Thông tin điện tử, Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN

  - 11/2003 - 12/2005: Trưởng phòng Thông tin điện tử, Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN

  - 1/2006 - 7/2006: Trưởng phòng Thông tin điện tử kiêm Trưởng phòng Biên tập tin tiếng Anh, Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN

  - 8/2006 - 10/2006: Trợ lý Trưởng ban kiêm Trưởng phòng Biên tập tin Tiếng Anh, Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN

  - 11/2006 - 6/2008: Phó Trưởng ban Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN

  - 7/2008 - 9/2008: Phụ trách Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN

  - 15/9/2008 - 10/2009: Phụ trách Ban biên tập tin Đối ngoại kiêm Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus, TTXVN

  - 11/2009 - 16/11/2017: Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN (từ 10/2010), Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN (từ 2010); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (từ 9/2015)

  - 17/11/2017 - 5/6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TTXVN

  - 6/6/2020 - 30/8/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN, Phó Tổng Giám đốc TTXVN

  - 31/8/2020 - 7/2021: Bí thư Đảng ủy TTXVN, Phó Tổng Giám đốc TTXVN

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 29/4/2021: Bộ Chính trị ra Quyết định số 86-QĐNS/TW về việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

  - 19/7/2021: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ra Quyết định số 309-QĐ/ĐUK, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân nhiệm kỳ 2020-2025

  - 21/7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025

  - 26/10/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

Lê Quốc Minh

 • Họ và tên: Lê Quốc Minh
 • Ngày sinh: 1/12/1969
 • Ngày vào Đảng: 29/5/2002
 • Quê quán: xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  - Bí thư Đảng ủy (7/2021), Tổng Biên tập Báo Nhân Dân (29/4/2021)

  - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (7/2021)

  - Bí thư Đảng đoàn (7/2021), Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (10/2021)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn, Cử nhân Báo chí
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 11/1990 - 1/1996: Biên tập viên Phòng Tin nhanh, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 2/1996 - 2/2000: Chuyên gia Ban Tiếng Việt, Đài Phát thanh Nhật Bản NHK World

  - 3/2000 - 6/2000: Biên tập viên Phòng Tin tham khảo, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 7/2000 - 9/2002: Phó Trưởng phòng Tin tham khảo, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 10/2002 - 8/2003: Biệt phái sang làm Phó Trưởng phòng Thông tin điện tử, Ban biên tập tin Đối ngoại, kiêm Phó Trưởng phòng tin Tham khảo, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 9/2003 - 10/2003: Phó Trưởng phòng Thông tin điện tử, Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN

  - 11/2003 - 12/2005: Trưởng phòng Thông tin điện tử, Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN

  - 1/2006 - 7/2006: Trưởng phòng Thông tin điện tử kiêm Trưởng phòng Biên tập tin tiếng Anh, Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN

  - 8/2006 - 10/2006: Trợ lý Trưởng ban kiêm Trưởng phòng Biên tập tin Tiếng Anh, Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN

  - 11/2006 - 6/2008: Phó Trưởng ban Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN

  - 7/2008 - 9/2008: Phụ trách Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN

  - 15/9/2008 - 10/2009: Phụ trách Ban biên tập tin Đối ngoại kiêm Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus, TTXVN

  - 11/2009 - 16/11/2017: Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN (từ 10/2010), Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN (từ 2010); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (từ 9/2015)

  - 17/11/2017 - 5/6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TTXVN

  - 6/6/2020 - 30/8/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN, Phó Tổng Giám đốc TTXVN

  - 31/8/2020 - 7/2021: Bí thư Đảng ủy TTXVN, Phó Tổng Giám đốc TTXVN

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 29/4/2021: Bộ Chính trị ra Quyết định số 86-QĐNS/TW về việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

  - 19/7/2021: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ra Quyết định số 309-QĐ/ĐUK, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân nhiệm kỳ 2020-2025

  - 21/7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025

  - 26/10/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa