[Infographics] Lễ rước đuốc ASIAD 19 bắt đầu vào ngày 8/9/2023

Hà Nội (TTXVN 8/9/2023) Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) diễn ra từ ngày 23/9 đến ngày 8/10/2023 tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Lễ rước đuốc của ASIAD 19 bắt đầu từ ngày 8/9/2023 tại Hàng Châu và chuyển qua 10 địa điểm ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.