Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Lê Tấn Tới

 • Họ và tên: Lê Tấn Tới
 • Ngày sinh: 4/4/1969
 • Ngày vào Đảng: 12/6/1993
 • Quê quán: xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Cảnh sát
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1986 - 7/1991: Học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân), Bộ Công an

  - 8/1991 - 12/1996: Cán bộ Trinh sát; Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Minh Hải (cũ)

  - 1/1997 - 5/2013: Đội trưởng; Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu; Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Bạc Liêu

  - 6/2013 - 2/2016: Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu

  - 3/2016 - 9/2019: Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bạc Liêu (từ 7/2016)

  - 10/2019 - 3/2020: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an, Thiếu tướng Công an nhân dân

  - 4/2020 - 1/2021: Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

  - 1/2021 -7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 7/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung tướng (2022), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Lê Tấn Tới

 • Họ và tên: Lê Tấn Tới
 • Ngày sinh: 4/4/1969
 • Ngày vào Đảng: 12/6/1993
 • Quê quán: xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Cảnh sát
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1986 - 7/1991: Học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân), Bộ Công an

  - 8/1991 - 12/1996: Cán bộ Trinh sát; Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Minh Hải (cũ)

  - 1/1997 - 5/2013: Đội trưởng; Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu; Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Bạc Liêu

  - 6/2013 - 2/2016: Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu

  - 3/2016 - 9/2019: Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bạc Liêu (từ 7/2016)

  - 10/2019 - 3/2020: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an, Thiếu tướng Công an nhân dân

  - 4/2020 - 1/2021: Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

  - 1/2021 -7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 7/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung tướng (2022), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa